ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها/ای تدبیر کننده روز و شب/ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر/حال مارا به بهترین حال دگرگون کن...........عیدتان مبارک

 

         

 

 

         

 

 

  

 

                                        

                                      

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%

آدرس : چهار راه پاسداران - بهارستان دوم - پلاک 2
تلفن : 40-22553839
آدرس رايانامه : school daneshjoosch ir