توضيحات

          انتخاب رشته دانشگاه آزاد به اين ترتيب است:

       1) رشته هاي باكنكور كه از دفترچه انتخاب رشته با آزمون از سايت دانلود مي شود شامل:

          الف- تمام وقت بيست رشته

          ب- پاره وقت ده رشته كه براي هركدام بايد كارت اعتباري 25000 توماني دريافت نمود و جداگانه ثبت كنيد.

       2) انتخاب رشته هاي بدون كنكور كه از دفترچه رشته هاي بدون كنكور انتخاب مي شوند (يعني دو دفترچه بايد دانلود شود.)

          الف- رشته هاي تمام وقت ده رشته كه از همه رشته ها قابل انتخاب است مثلا رياضي و تجربي درهم

          ب- رشته هاي پاره وقت ده رشته كه باز هم درهم است براي هركدام بايد كارت اعتباري دريافت شود.

 

  

 

 

         

 

 

  

                                        

                                      

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%

%MCEPASTEBIN%

آدرس : چهار راه پاسداران - بهارستان دوم - پلاک 2
تلفن : 40-22553839
آدرس رايانامه : school daneshjoosch ir