ثبت نام

 
                                                                                                               

 

     ثبت نام آغاز شد

 

جهت تكميل فرم ثبت نام روي مقطع مورد نظر كليك كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                      


 

آدرس : چهار راه پاسداران - بهارستان دوم - پلاک 2
تلفن : 40-22553839
دورنگار : 22541677
رايانامه : school@daneshjoosch.ir